Winterlessen 2020-2021 Kinderen (3-18j)

 
 

We plannen een lessenreeks van 20 weken.

De reeks start op 28 september 2020 en eindigt eind maart 2021.

Voor deze lessen volgen wij de kleuren van het KidsTennisconcept van Tennis Vlaanderen.

De opleiding bestaat uit vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben.

Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal.

Een KidsTennisser beleeft veel plezier en leert meteen op een kwaliteitsvolle manier tennissen.

In tennis speelt je klassement een belangrijke rol.

Hoewel dat niet geldt voor jonge kinderen, is het ook voor hen belangrijk een vooruitgang te ervaren.

Met de 5 KidsTenniskleuren werken we naar die ervaring en beleving toe.

Voor alle vragen en informatie kan u terecht op tennisschool@tennis-sdi.be.

 

overzicht kidstenniskleuren

 

Wit

Wit (3-4j) is de eerste stap. Behendigheid, balvaardigheid, coördinatie staan centraal. De kinderen leren op een eenvoudige manier de basisslagen en regels van tennis in spelvorm.

Info

 • 20 tennislessen tussen 28 september 2020 en eind maart 2021
 • De lessen worden gegeven op Jongslag
 • woensdagmiddag (13u - 17u) of zaterdag (9u - 13u)
 • maximum 6 spelers per trainer
 • prijs, zie flyer
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummer BE34 0689 0392 0290 en vermelding winterlessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: LESSEN WIT

 

Blauw

Blauw 1 (5-7j) is het instapniveaus voor kinderen tussen 5 en 7 jaar. Coördinatietraining loopt als een rode draad door de lessenreeks. Er wordt gewerkt op de techniek van de basisslagen. Na verloop van tijd kunnen de kinderen een balwisseling spelen om zo de stap naar het hogere niveau te zetten. Ze leren ook tactiek en inzicht in het effectieve spel aan.

Blauw 2 (5-7j) is voor kinderen die al enkele lessenreeksen of tennisstages volgden. Zij zijn voldoende balvaardig om met een zekere controle een balwisseling te spelen. In deze niveaus werken we aan de verfijning van de techniek zodat tactische oplossingen mogelijk worden tijdens het spelen. Coördinatie wordt gekoppeld aan conditie.

Info

 • 20 tennislessen tussen 28 september 2020 en eind maart 2021.
 • De lessen worden gegeven op Jongslag
 • woensdagmiddag (13u - 17u) of zaterdag (9u - 13u)
 • maximum 5 spelers per trainer
 • prijs, zie flyer
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummer BE34 0689 0392 0290 en vermelding winterlessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: LESSEN BLAUW 1
 • HIER INSCHRIJVEN: LESSEN BLAUW 2

 

Rood

Rood 1 (7-8j) is het instapniveaus voor kinderen tussen 7 en 8 jaar. Coördinatietraining loopt als een rode draad door de lessenreeks. Er wordt gewerkt op de techniek van de basisslagen. Na verloop van tijd kunnen de kinderen een balwisseling spelen om zo de stap naar het hogere niveau te zetten. Ze leren ook tactiek en inzicht in het effectieve spel aan.

Rood 2 (7-8j) is voor kinderen die al enkele lessenreeksen of tennisstages volgden. Zij zijn voldoende balvaardig om met een zekere controle een balwisseling te spelen. In deze niveaus werken we aan de verfijning van de techniek zodat tactische oplossingen mogelijk worden tijdens het spelen. Coördinatie wordt gekoppeld aan conditie.

Info

 • 20 tennislessen tussen 28 september 2020 en eind maart 2021.
 • De lessen worden gegeven op Jongslag
 • woensdagmiddag (13u - 17u) of zaterdag (9u - 13u)
 • maximum 5 spelers per trainer
 • prijs, zie flyer
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummer BE34 0689 0392 0290 en vermelding winterlessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: WINTERLESSEN ROOD 1
 • HIER INSCHRIJVEN: WINTERLESSEN ROOD 2
   

 

Oranje

De kinderen zijn nu tussen 8 en 10 jaar en spelen in groepjes van 4 op een midi terrein met softballen.
Oranje 1 is voor instappers die starten met tennis. Oranje 2 is voor spelers met ervaring.
Naargelang de balvaardigheid leggen we hier meer accent op techniek met het oog op de tactiek. Plezier beleven vormt de basis samen met conditie opbouwen.

Info

 

Groen

10 tot 12-jarigen spelen in groepjes van 4 op een volledig terrein met mid ballen. In deze groepen trachten we naar leeftijd en niveau een homogene groep te vormen waarin we vanuit tactische situaties werken en schaven aan de techniek.

Info

 • 20 tennislessen tussen 28 september 2020 en eind maart 2021.
 • maximum 4 spelers per trainer
 • prijs, zie flyer
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummer BE34 0689 0392 0290 en vermelding winterlessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: WINTERLESSEN GROEN

 

Geel

13 tot 18-jarigen spelen in groepjes van 4 op een volledig terrein met harde ballen. In deze groepen trachten we naar leeftijd en niveau een homogene groep te vormen waarin we vanuit tactische situaties werken en schaven aan de techniek.

Info

 • 20 tennislessen tussen 28 september 2020 en eind maart 2021.
 • maximum 4 spelers per trainer
 • prijs, zie flyer
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummer BE34 0689 0392 0290 en vermelding winterlessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: WINTERLESSEN GEEL

Tennis SDI vzw stelt onderstaande voorwaarden voor de organisatie van haar Wintercyclus 2020-2021

 • Inschrijving kan enkel online via de website tennis-sdi.be en/of tennisschoolmodule van Tennis Vlaanderen.

 • Bij problemen bij het online inschrijven kan u contact opnemen via tennisschool@tennis-sdi.be.

 • (Door toch in te schrijven via mail bevestigd u de voorwaarden voor de wintercyclus 2020-2021)

 • Inschrijving is pas definitief na betaling van het lesgeld. Na online inschrijving krijgt u een mail met daarin de betalingsgegevens. Na betaling krijgt u later een mail met een planningsvoorstel.

 • Betaling kan enkel via overschrijving op rekening van tennis SDI vzw met nummer BE34 0689 0392 0290 en vermelding winterlessen + naam

 • Terugbetaling wegens blessure is pas mogelijk bij een afwezigheid vanaf 4 weken (met geldig medisch attest)

 • Lessen die gemist worden door toedoen van de lesnemer kunnen niet op een ander tijdstip ingehaald worden

 • Lessen die gemist worden door afwezigheid van de trainer of onbeschikbaarheid van het terrein worden op latere datum ingehaald

 • Annulaties van de wintercyclus worden niet terugbetaald 

  • indien de voorgestelde lesuren binnen de opgegeven voorkeuren vallen

  • indien de annulatie komt na start van de wintercyclus

 • Indien u wenst te annuleren doordat niet aan uw vooraf opgegeven voorkeuren kan voldaan worden zal het lesgeld in de eerste lesweek teruggestort worden