Privacyverklaring

 
 

Privacyregeling

Tennisclub Tennis SDI respecteert je on-line privacy en doet al het mogelijke om jouw privacy in relatie tot je gebruik van onze website te beschermen. De meeste informatie die wij op onze website aanbieden is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. De site verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door bezoekers wordt doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van bezoekers. Deze informatie kan door tennisclub Tennis SDI gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven of om contact op te nemen omtrent een evenement. Tennisclub Tennis SDI verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.

Meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een cookie (kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden opgeslagen) of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de website makkelijker te doen verlopen.  Met de meeste internetbrowsers kan u de cookies van uw harde schijf verwijderen, ze, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

 

Toepasselijk recht

Ieder geschil m.b.t. deze website wordt beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn bevoegd.

 

Recht van de webmaster

De webmaster kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, foto’s, en inlichtingen die vermeld zijn op deze site. Hij kan dus niet gerechtelijk vervolgd worden. Bijgevolg is de bezoeker de enige verantwoordelijke voor het gebruik dat hij maakt van deze website.
 

Voor vragen betreffende de website kan men steeds terecht bij de webmaster via email.