Lentelessen 2020 Kinderen (3-18j)

 
 

 

UPDATE 18 MEI

 

LESVOLGER = ZOMERLID

Zoals ieder jaar moet elke lesvolger lid zijn van Tennis SDI en moet het lidgeld betaald

zijn vooraleer er les kan gevolgd worden. Gelieve dit te respecteren!

Van iedereen die zich inschrijft verwachten wij dat ze het

zomerlidgeld betalen voor aanvang van de eerste les.

VOLG DEZE LINK VOOR MEER INFO

 

We hebben het genoegen jullie mee te kunnen delen dat we dit jaar toch nog een lentecyclus kunnen organiseren.

We plannen een lessenreeks van 5 weken.

De reeks start op 15 juni en eindigt 13 september 2020.

Meer specifiek wordt er de volgende weken les gegeven:

Les 1 in week 25 - week van 15 juni

Les 2 in week 26 - week van 22 juni

Les 3 in week 27 - week van 29 juni

Les 4 in week 36 - week van 31 aug

Les 5 in week 37 - week van 7 sept

Voor deze lessen volgen wij de kleuren van het KidsTennisconcept van Tennis Vlaanderen.

De opleiding bestaat uit vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal.

Een KidsTennisser beleeft veel plezier en leert meteen op een kwaliteitsvolle manier tennissen.

In tennis speelt je klassement een belangrijke rol. Hoewel dat niet geldt voor jonge kinderen, is het ook voor hen belangrijk een vooruitgang te ervaren.

Met de 5 KidsTenniskleuren werken we naar die ervaring en beleving toe.

Voor alle vragen en informatie kan u terecht op tennisschool@tennis-sdi.be of 02/569.72.13

 

overzicht kidstenniskleuren

 

Wit

Wit (3-4j) is de eerste stap. Behendigheid, balvaardigheid, coördinatie staan centraal. De kinderen leren op een eenvoudige manier de basisslagen en regels van tennis in spelvorm.

Info

 • 5 tennislessen tussen 15 juni en 13 sept 2020
 • De lessen worden gegeven op de parking van SDI
 • woensdagmiddag (14u - 16u) of zaterdag (10u - 12u)
 • maximum 6 spelers per trainer
 • prijs:
  • ​50 euro voor 1u les gedurende 5 weken
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen.
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummer BE34 0689 0392 0290 en vermelding lentelessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN WIT 

 

Blauw

Blauw 1 (5-7j) is het instapniveaus voor kinderen tussen 5 en 7 jaar. Coördinatietraining loopt als een rode draad door de lessenreeks. Er wordt gewerkt op de techniek van de basisslagen. Na verloop van tijd kunnen de kinderen een balwisseling spelen om zo de stap naar het hogere niveau te zetten. Ze leren ook tactiek en inzicht in het effectieve spel aan.

Blauw 2 (5-7j) is voor kinderen die al enkele lessenreeksen of tennisstages volgden. Zij zijn voldoende balvaardig om met een zekere controle een balwisseling te spelen. In deze niveaus werken we aan de verfijning van de techniek zodat tactische oplossingen mogelijk worden tijdens het spelen. Coördinatie wordt gekoppeld aan conditie.

Info

 • 5 tennislessen tussen 15 juni en 13 sept 2020
 • De lessen worden gegeven op de parking van SDI
 • woensdagmiddag (14u - 17u) of zaterdag (9u - 12u)
 • maximum 4 spelers per trainer
 • prijs:
  • 75 euro voor 1u les gedurende 5 weken
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummeBE34 0689 0392 0290 en vermelding lentelessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN BLAUW 1 
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN BLAUW 2 

 

Rood

Rood 1 (7-8j) is het instapniveaus voor kinderen tussen 7 en 8 jaar. Coördinatietraining loopt als een rode draad door de lessenreeks. Er wordt gewerkt op de techniek van de basisslagen. Na verloop van tijd kunnen de kinderen een balwisseling spelen om zo de stap naar het hogere niveau te zetten. Ze leren ook tactiek en inzicht in het effectieve spel aan.

Rood 2 (7-8j) is voor kinderen die al enkele lessenreeksen of tennisstages volgden. Zij zijn voldoende balvaardig om met een zekere controle een balwisseling te spelen. In deze niveaus werken we aan de verfijning van de techniek zodat tactische oplossingen mogelijk worden tijdens het spelen. Coördinatie wordt gekoppeld aan conditie.

Info

 • 5 tennislessen tussen 15 juni en 13 sept 2020
 • De lessen worden gegeven op de parking van SDI
 • woensdagmiddag (14u - 17u) of zaterdag (9u - 12u)
 • maximum 4 spelers per trainer
 • prijs:
  • 75 euro voor 1u les gedurende 5 weken
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummeBE34 0689 0392 0290 en vermelding lentelessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN ROOD 1 
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN ROOD 2 
   

 

Oranje

De kinderen zijn nu tussen 8 en 10 jaar en spelen in groepjes van 4 op een midi terrein met softballen.
Oranje 1 is voor instappers die starten met tennis. Oranje 2 is voor spelers met ervaring.
Naargelang de balvaardigheid leggen we hier meer accent op techniek met het oog op de tactiek. Plezier beleven vormt de basis samen met conditie opbouwen.

Info

 • 5 tennislessen tussen 15 juni en 13 sept 2020
 • maximum 4 spelers per trainer
 • prijs: 
  • ​90 euro voor 1u les gedurende 5 weken
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummeBE34 0689 0392 0290 en vermelding lentelessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN ORANJE 1 
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN ORANJE 2

 

Groen

10 tot 12-jarigen spelen in groepjes van 4 op een volledig terrein met mid ballen. In deze groepen trachten we naar leeftijd en niveau een homogene groep te vormen waarin we vanuit tactische situaties werken en schaven aan de techniek.

Info

 • 5 tennislessen tussen 15 juni en 13 sept 2020
 • maximum 4 spelers per trainer
 • prijs: 
  • ​90 euro voor 1u les gedurende 5 weken
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummeBE34 0689 0392 0290 en vermelding lentelessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN GROEN 

 

Geel

13 tot 18-jarigen spelen in groepjes van 4 op een volledig terrein met harde ballen. In deze groepen trachten we naar leeftijd en niveau een homogene groep te vormen waarin we vanuit tactische situaties werken en schaven aan de techniek.

Info

 • 5 tennislessen tussen 15 juni en 13 sept 2020
 • maximum 4 spelers per trainer
 • prijs: 
  • ​90 euro voor 1u les gedurende 5 weken
 • Voor aanvang van de lessen dient u een betalingsbewijs te kunnen voorleggen. 
 • Betaling kan op rekening van Tennis SDI met nummeBE34 0689 0392 0290 en vermelding lentelessen + naam.
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN GEEL -15j
 • HIER INSCHRIJVEN: LENTELESSEN GEEL +15j

 

Tennis SDI vzw stelt onderstaande voorwaarden voor de organisatie van haar Lentecyclus 2020

 • Inschrijving kan enkel online via de website tennis-sdi.be en/of tennisschoolmodule van Tennis Vlaanderen.
 • Bij problemen bij het online inschrijven kan u contact opnemen via tennisschool@tennis-sdi.be, info@tennis-sdi.be of 02/569.72.13 (Door toch in te schrijven via mail bevestigd u de voorwaarden voor de lentecyclus 2020)
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van het lesgeld. Na online inschrijving krijgt u een mail met daarin de betalingsgegevens. Na betaling krijgt u een bevestigingsmail dat de betaling goed werd ontvangen en dat uw inschrijving in de planning zal worden opgenomen.
 • Betaling kan enkel via overschrijving op rekening van tennis SDI vzw met nummer BE34 0689 0392 0290 en vermelding lentelessen + naam
 • Terugbetaling wegens blessure is pas mogelijk bij een afwezigheid vanaf 4 weken (met geldig medisch attest)
 • Lessen die gemist worden door toedoen van de lesnemer kunnen niet op een ander tijdstip ingehaald worden
 • Lessen die gemist worden door afwezigheid van de trainer of onbeschikbaarheid van het terrein worden op latere datum ingehaald
 • Annulaties van de lentecyclus worden niet terugbetaald
  • indien de voorgestelde lesuren binnen de opgegeven voorkeuren vallen
  • indien de annulatie komt na start van de lentecyclus
 • Indien u wenst te annuleren doordat niet aan uw vooraf opgegeven voorkeuren kan voldaan worden zal het lesgeld in de eerste lesweek teruggestort worden