Interclub 2020

 
 

Het nieuwe interclubseizoen nadert met rasse schreden en we zijn dan ook met de voorbereidingen begonnen. Dit jaar willen we iedereen vragen zich in te schrijven voor het interclubseizoen zodat we een duidelijk zicht krijgen op het aantal deelnemers en dit maakt het ook makkelijker om ploegen te vormen.

Inschrijven kan via een mailtje naar interclub@tennis-sdi.be.​

Wat is interclub?

Interclub is de ploegcompetitie waarin je met clubgenoten wedstrijden speelt tegen ploegen van andere clubs. Om een algemeen beeld van interclub te krijgen kan je eens een kijkje nemen op de website van tennisvlaanderen. Heb je vragen vooraleer je wenst in te schrijven contacteer ons dan via interclub@tennis-sdi.be.


​Ik heb al een ploeg / Ik ben kapitein

​Aan de kapiteins van vorige jaren gelieve jullie ook in te schrijven via mail en het ook te vragen aan de spelers die al toegezegd hebben in je ploeg. Mail naar interclub@tennis-sdi.be met de reeks waar je in wenst deel te nemen en de spelers van je ploeg. 

INTERCLUB = ZOMERLID

Zoals ieder jaar moet elke speler lid zijn van Tennis SDI en moet het lidgeld betaald zijn vooraleer er interclub kan gespeeld worden. Gelieve dit te respecteren! Van iedereen die zich inschrijft verwachten wij dat ze het zomerlidgeld betalen voor aanvang van de eerste ontmoeting van zijn/haar ploeg. 

Jeugdinterclub 

Ook onze jeugdleden moeten zich inschrijven. De ploegen worden opgesteld en tijdig doorgegeven. Van onze competitiejeugd verwachten we dat ze jeugdinterclub spelen zolang het kan.

Deadline   

Inschrijven kan tot uiterlijk 01/02/2020. Als u in uw ploeg mensen hebt van andere clubs die vorig jaar interclub gespeeld hebben dan moeten zij hun transfer zelf aanvragen via hun dashbord op de site van Tennis Vlaanderen (dit kan tot 15/01/2020).

Na het vastleggen van de ploegen is er een interclubvergadering waar de ploegen worden meegedeeld en waar de kapiteins meer uitleg krijgen over wat er van hen verwacht wordt. De datum wordt later aan de kapiteins doorgegeven.

Interclubleider worden?

​Door het veelvoud aan ploegen zijn we steeds op zoek naar extra interclubleiders. Een interclubleider is aanwezig tijdens de interclubontmoetingen en zorgt dat alles vlot verloopt. Hiervoor moet je eerst een cursus volgen en slagen voor het examen. De info en data kan je via deze link terugvinden. Graag eerst een mailtje ter bevestiging naar interclub@tennis-sdi.be.

Meer info en inschrijven

Heeft u nog vragen over interclub of wenst u in te schrijven neem dan contact op via interclub@tennis-sdi.be of 02/569.72.13.